בקורת על "אל תעשה מזה ענין" – בכל סרלואי, שבת, 29.11.19

כבר תגובה

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.